Proboszcz i Parafia WNMP w Racławicach Śląskich

Probosz ks. Grzegorz Turczyn

Proboszcz ks. Turczyn w czasie sprawowania Eucharystii.
Proboszcz ks. Turczyn w czasie sprawowania Eucharystii.

Proboszcz ks. Turczyn w czasie sprawowania Eucharystii.

Proboszczem racławickiej parafii jest ks. mgr Grzegorz Turczyn.

Proboszcz Turczyn pochodzi z Bytomia i święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1985 roku.

Dekretem biskupa został dnia 28 sierpnia 1985 roku skierowany do pracy jako wikariusz w parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. Posługę pełnił tam do dnia 27 sierpnia 1988 roku kiedy to został skierowany do pracy jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Raciborzu. 27 sierpnia 1993 roku został proboszczem w parafii św. Jakuba Apostoła w miejscowości Skorogoszcz.

31 lipca 1997 roku rozpoczął pracę jako proboszcz w liczącej około 1400 wiernych parafii Racławice Śląskie.

W czasie swojej duszpasterskiej pracy w Racławicach Śląskich ks. Turczyn był inicjatorem wielu przedsięwzięć. Pod koniec lat 90-tych odnowiono wnętrze racławickiej świątyni, a później elewację zewnętrzną. W 2008 roku rozpoczęła się budowa kaplicy przedpogrzebowej. W tym okresie wymieniono również drzwi do kościoła. Wszystko to było możliwe dzięki wzorowej współpracy proboszcza i racławickich parafian.

Ks. Turczyn jest cenionym i szanowanym proboszczem. Wierni przede wszystkim chwalą go za przepiękne kazania. Mówią, że homilie wygłaszane przez proboszcza są jak idealny toast: krótkie, ale niezwykle treściwe.

Jego chyba najsłynniejszym cytatem głoszony do wiernych przez ks. Turczyna są słowa św. Augustyna, który mówił: Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest na właściwym miejscu!

Parafia

Kościół parafialny w Racławicach Śląskich

Kościół parafialny w Racławicach Śląskich - widok od strony południowej.

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Racławicach Śląskich liczy około 1300 wiernych. W miejscowości znajduje się jeden kościół ulokowany w samym centrum wsi. Obok niego znajduje się Dom Zakonny Sióstr Elżbietanek. Poniżej kościoła, na ulicy Zwycięstwa mieści się plebania i Dom Parafialny.

W niedzielę i święta Msze św. odprawiane są w godzinach 9:00 oraz 11:00. Odpust parafialny ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obchodzony jest w dniu 15 sierpnia. Tego dnia odprawiana jest dodatkowa Msza św. o godzinie 15:00, podczas której wierni modlą się za osoby zamordowane na kresach wschodnich. W dni powszednie Msze św. odprawiane są w godzinach wieczornych 17:00 lub 18:00 (w zależności od tego czy czas letni czy zimowy) lub w godzinach porannych o godzinie 7:00.

W powojennej historii racławickiej parafii, tylko raz pracował w niej ks. wikariusz. Był nim ks. Jerzy Trinczek. Po 1945 roku w Racławicach pracowali następujący księża proboszczowie: ks. Filip Zając, ks. Józef Bałabuch, ks. Zygmunt Mikluszka, ks. Jan Plichta, ks. Mieczysław Kleszczyński, ks. Kazimierz Świstek, ks. Grzegorz Turczyn.