Ogg Taf FB aktualny obraz

Sołtys i władze sołectwa

Sołtys stoi na czele sołectwa i reprezentuje swoich mieszkańców. Ma prawo uczestniczenia w sesjach Rady Miejskiej. Do jego obowiązków należy pobór podatku rolnego (oraz innych podatków wymaganych prawem). Do najważniejszych zadań sołtysa należy systematyczne zwoływanie zebrań wiejskich (zebrań, w których uczestniczą mieszkańcy). Do najważniejszych zebrań należy to, podczas którego decyduje się o wykorzystaniu funduszu sołeckiego.

Sołtysem Racławic Śląskich jest Wioletta Pałys wybrana podczas zebrania w dniu 15 stycznia 2019r. Jej kadencja kończy się w styczniu 2023 roku.

Członkami Rady Sołeckiej są: Mariusz Pinkowski, Krystyna Ruzik, Jarosław Raczkowski, Agnieszka Bodaszewska, Fabian Fuks, Barbara Iwaszkiewicz.

Sołectwo Racławice Śląskie ma dwóch reprezentantów w Radzie Miejskiej w Głogówku. Obecnie radnymi Racławic Śląskich są: Bogusława Poremba oraz Tadeusz Wrona. Miejscowość ma swojego przedstawiciela w Radzie Powiatu Prudnik - jest nim Kazimierz Bodaszewski.

Wybory sołtysa - relacja z wyborów w 2019 roku

Padły tylko dwa nazwiska kandydatów: Wioletta Pałys oraz Ryszard Guzowski. Obie w/w osoby zgodziły się kandydować. Komisja skrutacyjna odpowiedzialna na organizację głosowania przygotowała karty. Wydano ich w sumie 120. Na Wiolettę Pałys oddano 66 głosów, na Ryszarda Guzowskiego oddano 50 głosów. Oddano ponadto 4 głosy nieważne.

Sołtysem Racławic Śląskich na kadencję 2019-2023 została wybrana Pani Wioletta Pałys. To druga w historii kobieta-szef naszej miejscowości.

Wybory sołtysa Racławic Śląskich w 2019 roku

Wybory sołtysa Racławic Śląskich w 2019 roku. Burmistrz Piotr Bujak gratuluje wygranej nowej pani-sołtys.

Osoby pracujące jako sołtys w poprzednich kadencjach

Wcześniej rolę sołtysa pełnili: Ryszard Guzowski (1 kadencja: 2015-2019), Wiesław Wesołowski (1 kadencja: 2011-2015), Tadeusz Wrona (8 lat, 2 kadencje: 2003-2007, 2007-2011) oraz Maria Stadnicka (12 lat, 3 kadencje: 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003).

Logo

Masz konto?
Przejdź do logowania.

Logowanie
lub

Chcesz założyć darmowe konto?
Przejdź do formularza rejestracji.

Nowe konto / Rejestracja